Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kehräämön Spa Oy/Hellimö
Y-tunnus 2203457-8
Kotipaikka Orimattila
Puhelin 044 377 3017
Sähköposti info@hellimo.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Emma Malinen
Puhelin 044 377 3019
Sähköposti emma.malinen@hellimo.fi

Henkilörekisterin nimi

Hellimön asiakasrekisteri
Hellimön kanta-asiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hellimön asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ajanvarauksien ja asiakassuhteiden hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.

Kanta-asiakasrekisterin tarkoitus on informoida kanta-asiakkaita Hellimön asioista, tiedottaa tarjouksista sekä kanta-asiakasilloista.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä emma.malinen@hellimo.fi tai kanta-asiakkaiden sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Hellimön asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  • asiakkaan nimi ja puhelinnumero

Helliömön kanta-asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  • asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite

Lisäksi asiakasrekisteriin kuuluvaan laskutusjärjestelmään merkitään maksun tapahtuessa laskutuksella seuraavat tiedot:

  • asiakasnumero
  • yrityksen nimi
  • y-tunnus
  • yhteyshenkilön nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Hellimön asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle.

Hellimön kanta-asiakasrekisterin tietolähteenä ovat henkilön itse antamat tiedot rekisterinpitäjän kotisivuilla olevalla liittymislomakkeella.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua kanta-asiakkaille tiedottamisessa. MailChimpille siirretään asiakasrekisteristä henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lue lisää MailChimpin sivuilta.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Hellimön tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Hellimö käyttää sivustollaan evästeitä.